Твори скорочено

Стислі перекази творів української літератури

1 2 3 4 5 6 7
Зараз читають

В цьому розділі подано стислий, але вичерпний переказ творів великого обсягу, тобто твори подано скорочено. Прочитавши твір в стислому викладі, ви отримаєте цілісне уявлення про твір, його тему, ідею, сюжет, героїв, стильові особливості. "Стислі перекази творів" допоможуть вам швидко прочитати або поновити у пам'яті великий за обсягом твір.