Шевчук Валерій — Дім на горі

Контрольні запитання

  • Від кого Галя дізнається легенду про дім на горі? Яке її ставлення до цієї інформації?
  • З ким полемізує Шевчук у творі?
  • Знайдіть образи-символи в першій частині роману, розтлумачте їх.
  • Роман-балада – саме так Валерій Шевчук визначив жанр твору "Дім на горі". Поясніть це визначення.
  • Схарактеризуйте тематику та проблематику роману "Дім на горі"
  • Хто і як з героїв повісті-преамбули пов'язаний з циклом новел "Голос трави"?
  • Хто у повісті-преамбулі виступає у ролі перелесника?
  • Чому, на вашу думку у Хлопця немає конкретного імені?
  • Що, на вашу думку, символізує образ дороги у творі?
  • Як ви розумієте міф про Дім на горі?
1 2
Дивіться також