Роман-балада – саме так Валерій Шевчук визначив жанр твору "Дім на горі". Поясніть це визначення.

Відповідь на контрольне запитання

У романі "Дім на горі" баладний мотив кохання жінки з нечистою силою в чоловічій подобі виконує важливу сюжетну роль, є об'єднуючим началом у всьому романі, у різних варіаціях повторюється неодноразово і в оповіданнях циклу "Голос трави". Тому жанр твору визначається як роман-балада. Це у підзаголовку підтвердив сам автор. У такий спосіб було зроблено наголос на особливій важливості в цьому романі фантастичного й трагічного начал. Слід зазначити, що у баладах українських і європейських романтиків кохання жінки з демоном закінчувалося трагічно. Натомість у романі зближення цих світів має символічний характер: народжені сини від перелесників-джигунів Іван Шевчук та Хлопець наділяються творчим началом, спрагою пізнання світу, мандрів, філософським поглядом на життя.