Хто і як з героїв повісті-преамбули пов'язаний з циклом новел "Голос трави"?

Відповідь на контрольне запитання

Роман складається з двох частин: повісті-преамбули і 13 фольклорно-фантастичних новел. Письменник вдається до містифікації, представляючи автором цих оповідань персонажа з преамбули – козопаса Івана Шевчука. Дозволяючи зазирнути у творчу лабораторію, автор розповів, що спершу було написано другу частину, тобто кілька окремих новел, які виявилися ідейно спорідненими й утворили певну цілісність, названу "Голос трави". Навіть кількість оповідань (13) містифікована, адже це число особливе, загадкове і магічне. Саме Іван Шевчук представлений автором новел, адже героя наділено особливим умінням – бачити все, приховане від людського погляду. Іван вміє проникати в глибину явищ і людей, відчуває їхні найменші порухи. Зрештою, все, що Іван бачить і відчуває, він записує у свої зошити.