Турянський Осип — Поза межами болю

Контрольні запитання

Сторінка 3 з 3
  • Що символізує скрипка Штранцінгера?
  • Що стало основою для написання повісті "Поза межами болю"?
  • Що таке умовність зображення? Як вона проявляється в цьому творі?
  • Як ви розумієте такі слова одного з персонажів: "Ми тут вже здійснили ідеал братньої прихильності і любові"?
  • Як я розумію назву твору "Поза межами болю" О. Турянського?
  • Яка інша назва твору "Поза межами болю"? Чому автор дав цьому твору дві назви?
  • Яких загальнолюдських проблем торкається у поемі О. Турянський?
  • Які відчуття ви пережили під час читання повісті-поеми? Чого навчає цей твір?
  • Які події Першої світової війни стали сюжетною основою повісті?
  • Яку роль відіграють пейзажі у творі "Поза межами болю"?
1 2 3