Волт Вітмен — Листя трави (збірка)

Контрольні запитання

 • Доведіть, що "Листя трави" написано верлібром.
 • Знайдіть у вірші "Чую – співає Америка" каталог і поясніть його роль.
 • На прикладі творів В. Вітмена поясніть особливості верлібру.
 • Сформулюйте основні положення вітменівської життєвої філософії.

  Вітменівська життєва філософія полягала у оптимізмі, гуманізмі, захопленні світом, відстоюванні ідеї цінності кожної особистості, братерстві, рівності, оспівуванні краси тіла і духу людини. Найзначущішими для Волта Вітмена були трансценденталістські ідеї "довіри до себе", духовної незалежності, божественності людського "Я", пантеїстичного сприйняття світу.

  Переглянути відповідь на окремій сторінці →
 • Схарактеризуйте ліричного героя збірки "Листя трави".
 • У чому полягало новаторство Волта Вітмена-поета?
 • Чому про Вітмена пишуть, що він був чужим в Америці?
 • Що мав на увазі Вітмен, говорячи про збірку "Листя трави": "Ця книга належить не мені лише, але також і тобі..."?
 • Як ви гадаєте, чому автор назвав свою збірку "Листя трави"?
 • Які особливості поезії Вітмена зробили його національним поетом Америки?
1 2
Дивіться також