Схарактеризуйте ліричного героя збірки "Листя трави".

Відповідь на контрольне запитання

Ліричний герой збірки – узагальнений образ американця, людини мужньої і простої, за своєю сутністю "незворушної і вільної серед Природи", символ Людського в його найвищому розвитку. Ліричний герой поступово прибирає собі ім'я автора, переймає його біографію. Ліричний герой "Листя трави" є представником "всіх епох і всіх земель", і тому автор прагне за допомогою завершених циклів різних за жанром віршів і поем розкрити його в усьому розмаїтті часових і просторових взаємозв'язків від народження і до самої смерті, розповісти про об'єктивну дійсність, яка існує поза людиною, замислитись над призначенням людини у всесвіті, виявити у "звичайній людині" безсмертну її сутність. Ліричний герой "Листя трави" відрізняється від розчарованих, самотніх, заглиблених у власні переживання героїв, типових для романтизму. Вітмен змальовує свого героя в усій повноті буття не лише приватного, а й суспільного та політичного. Поет, глибоко зацікавлений життям сучасників, усвідомлює власну причетність до подій епохи, відчуває себе краплиною бурхливого "океану натовпу". Саме в цьому осмисленні себе як частки спільноти і відходить поет від романтичної концепції особистості.