Волт Вітмен — Листя трави (збірка)

Контрольні запитання

  • Доведіть, що "Листя трави" написано верлібром.
  • Знайдіть у вірші "Чую – співає Америка" каталог і поясніть його роль.
  • На прикладі творів В. Вітмена поясніть особливості верлібру.
  • Сформулюйте основні положення вітменівської життєвої філософії.
  • Схарактеризуйте ліричного героя збірки "Листя трави".
  • У чому полягало новаторство Волта Вітмена-поета?
  • Чому про Вітмена пишуть, що він був чужим в Америці?
  • Що мав на увазі Вітмен, говорячи про збірку "Листя трави": "Ця книга належить не мені лише, але також і тобі..."?
  • Як ви гадаєте, чому автор назвав свою збірку "Листя трави"?
  • Які особливості поезії Вітмена зробили його національним поетом Америки?
1 2
Дивіться також