Який суспільний тип представлено в образі Золотницького?

Відповідь на контрольне запитання

Золотницький — представник того прошарку освіченого дворянства, яке неспроможне зберегти майно своїх батьків, колишніх кріпосників, але дбає про культуру і не шкодує для цього коштів. Також Золотницький прагне вдосконалювати, розвивати своє господарство. Він, наприклад, вкладає гроші у цукровий завод, а не просто вирощує цукрові буряки.