У якому творі автор уперше розглянув проблему влади грошей?

Відповідь на контрольне запитання

Проблему влади грошей драматург започаткував ще в трагікомедії "Сто тисяч" і показав, що втрата страта моральної й духовної рівноваги призводить до виродження. Людина перестає бути відбою у своєму виборі й зрештою перетворюється на деталь у механізмі "хазяйського колеса". Тоді в жертву цьому ірраціональному поклику наживи приноситься все, що має для звичайної людини незаперечну вартість: любов до рідних і близьких, дружба і приятельські стосунки, культурний розвиток і духовне вдосконалення, мораль і порядність.