Який саме соціальний тип зобразив І. Карпенко-Карий?

Відповідь на контрольне запитання

У постаті центрального персонажа комедії автор подав риси нового й доволі поширеного суспільного типу. В образі Терентія Пузиря глядачі впізнавали деяких тогочасних підприємців. А відомий письменник і критик І. Франко навіть зауважив, що постать цього сільського багатія "представлена на фактичній основі українського мільйонера-мужика Харитоненка…". Ключовий образ твору — соціальний тип хижака-багатія, який заради прибутку готовий переступити будь-які межі: порушити закон, знехтувати всіма моральними й суспільними нормами.