Що таке соціальний тип? Як ви розумієте поняття типізації?

Відповідь на контрольне запитання

Типізація — процес художнього узагальнення, спрямований на пошук закономірностей у житті людини й суспільства. Типізація поширюється на зображення характерів, зокрема передбачає втілення в одному образі ознак, що властиві багатьом людям.