У чому полягає жанрова своєрідність твору О. Турянського? Доведіть, що це повість-поема (поема у прозі).

Відповідь на контрольне запитання

Повість-поема — це ліро-епічний твір, написаний прозою, у якому оповідь про історичні події й події життя героїв розкривається через сприйняття й оцінку оповідача. "Поза межами болю" — не тільки розповідь про події Першої світової війни, але й лірична сповідь, рефлексії, переживання, думки героя про війну як страшний злочин проти людства. Автор вибрав викладову форму від першої особи, поєднавши потужне ліричне начало з епічним. Твір написаний ритмізованою прозою з використанням інверсії, що забезпечує йому виразне експресивне начало.