Поясніть, чому повість-поема за родовою ознакою ліро-епічний твір? Що в ній ліричне, а що епічне?

Відповідь на контрольне запитання

До епічних ознак "Поза межами болю" належить наявність сюжету. Події у творі відбуваються в албанських горах під час війни й тривають упродовж кількох годин. Однак поняття часу доволі відносне. Герой відчуває себе в певному позачассі, загубленим у безжальному бутті.

До ліричних ознак твору належать ліричні відступи, які відтворюють різноманітні почуття героя-оповідача. Ліризм — це й сам тон оповіді, й пейзажні замальовки, подані через душу героя (і героїв), оповідач передає те, що пережив автор.

Оповідача можна назвати ліричним героєм, адже автор змальовує його внутрішні переживання, як і інших персонажів. Твір має також своєрідне оформлення, яке швидше нагадує поетичний текст: ритмізована мова, кожне нове речення починається з нового рядка і візуально схоже на віршовий рядок. Автор використовує елементи зорової поезії, позначаючи переживання автора — хвилювання, замовчування, роздуми, крик душі — горизонтальними рисками (навіть кілька рядків), що обрисами схожі на струни скрипки. Ці риски разом із великою кількістю знаків оклику, коротких речень передають неабияку силу експресії і драматизм напруженої оповіді.