У чому полягає своєрідність композиції твору? Що свідчить про модерну побудову повісті-поеми? Який тип сюжету використав автор?

Відповідь на контрольне запитання

Композиційну своєрідність твору визначають: вступ і 5 частин; композиційне обрамлення; майстерне застосування описів, марень, напливів, діалогів і монологів, вставних епізодів, пісень. Автор використав фрагментарну композицію, що становить собою різновид кінематографічної монтажної побудови. О. Турянський показав війну як зло у двох площинах: зовнішньому і внутрішньому. Зовнішній план виступає узагальненням причин війн у світовому контексті, а внутрішній – ареною битви добра і зла всередині самої людини. "Поза межами болю" – модерністський твір, у якому відсутній поділ персонажів на позитивних і негативних. Сюжет повісті однолінійний і концентричний, тобто події розвиваються в причинно-наслідкових зв'язках.