Охарактеризуйте систему образів у комедії І. Карпенка-Карого "Хазяїн"

Відповідь на контрольне запитання

П'єса "Хазяїн" — взірець реалістичної сатиричної комедії. Образи п'єси можна поділити на три групи:

1) хижаки-експлуататори (Пузир та його управителі);

2) ліберали (Соня, Калинович, Золотницький);

3) трудовий народ (робітники-наймити).

Драматична дія твору зосереджена на центральній постаті комедії — Пузирі. Образ Пузиря розкривається в його оточенні.