Контрольні запитання — Про теорію літератури

Тематично-літературні запитання

Сторінка 2 з 7
  • Звукова організація вірша. Як вона здійснюється?
  • Коли починається українське літературне бароко?
  • На основі яких ознак розрізняють епос, лірику і драму?
  • Назвіть характерні ознаки символізму
  • Назвіть характерні риси химерної прози. Дайте визначення химерної повісті
  • Новела й оповідання: які їх відмінні риси?
  • Порівняння й метафора: що у них спільного?
  • Романтика як пафос і романтизм як літературний напрям: чим вони різняться?
  • Скільки видів повтору має в своєму арсеналі письменник?
  • У чому виявляється зв'язок поезії з риторикою?
1 2 3 4 5 6 7