Назвіть характерні ознаки символізму

Відповідь на контрольне запитання

Бунт проти антилюдяного суспільства, переважання творів екзотичної та забороненої тематики, надмірна увага до підсвідомого, широке використання мови символів.