Порівняння й метафора: що у них спільного?

Відповідь на контрольне запитання

Порівняння — один із видів тропів, який пояснює особливості явища, предмета, людини через зіставлення їх з іншими на основі схожості:

Над сизим смутком ранньої зими

Принишкли хмари, мов копиці сіна.

В. Симоненко

Порівняння складається з двох елементів: те, що порівнюється (у нашому прикладі — хмари), і те, з чим порівнюється (копиці сіна, які нагадують хмари за розміром). Ці елементи здебільшого з'єднані сполучниками як, мов, немов, ніби, наче, неначе.

В основі метафори, як і порівняння, лежить зіставлення, але здійснюване інакше. Метафора одночленна, у ній асоціативно порівнюються два предмети або явища, тому часто метафору називають прихованим порівнянням. "Полин снігів повзе по видноколу" — це метафоричний вислів В. Симоненка, в основі якого — зіставлення полину й снігу за кольоровою ознакою. У метафорі "Тільки вітер креше іскри по стерні..." (Д. Фальківський) швидкість осіннього могутнього вітру порівнюється зі швидкістю горіння сухої стерні від іскри. Метафора "соти мозку" в поезії О. Теліги "Літо" виникла з асоціативного зв'язку, уяви про те, що і за будовою, і за "наповненістю" "медом"-розумом людський мозок нагадує бджолині соти, тобто це порівняння, так би мовити, у скороченому вигляді.

Порівняння і метафора — найпоширеніші види тропів.