У чому виявляється зв'язок поезії з риторикою?

Відповідь на контрольне запитання

Давньогрецькі й римські оратори користувались у своїх промовах такими синтаксичними одиницями, які посилювали емоційність і виразність виголошуваних думок. Звідси походить і назва цих синтаксичних одиниць — риторичні. З часом у поезії їх риторичність, звісно, стала дуже умовною. Риторичні фігури — це риторичне питання, риторичний оклик і риторичне звертання.

Риторичне питання — це поетичне ствердження, висловлене лише в питальній формі. Воно не потребує відповіді, і його експресія ґрунтується саме на ілюзії очікування відповіді:

Один у другого питаєм:

Нащо нас мати привела?

Чи для добра? чи то для зла?

Нащо живем? чого бажаєм?

Т. Шевченко

Як правило, риторичні питання несуть у собі широку гаму людських почуттів: подив, сумнів, обурення, ненависть, гнів, біль.

У формі риторичних окликів теж стверджується певне поняття з великим піднесенням, захопленням, емоційністю:

Так! Я буду крізь сльози сміятись.

Серед лила співати пісні!...

Леся Українка

Найпоширеніша риторична фігура — звертання, об'єктами якого є сучасники й нащадки, конкретні предмети й абстрактні поняття:

Мій краю прекрасний, розкішний, багатий!

О думи мої! О славо злая!

Ой хустино, хустиночко!

Мережана, шита.

О люди, люди небораки! Т. Шевченко

Риторичні фігури виконують різні змістові завдання: посилюють емоційну наснаженість розповіді, акцентують увагу читача на певних явищах і предметах, надають розповіді ліричних інтонацій, діалогізують її.