Вишенський Іван

Шкільні твори про життя та творчість

Доповідь про письменника

Іван Вишенський народився в ЗО—40-х роках XVI ст. в м. Судова Вишня на Львівщині. Вірогідно, там здобув початкову освіту. Проживав у Луцьку та в Острозі. У 70—80-х рр. переселився в Грецію на Афон, де прожив майже сорок років. Помер у 20-х рр. XVII ст., усамітнившись у печері-келії над Егейським морем.
Іван Вишенський — видатний український письменник-полеміст, автор багатьох трактатів і послань...

Читати приклад твору →

Іван Вишенський і сучасність

Іван Вишенський — загадкова постать не тому, що такі скупі відомості про нього лишилися, а тому, що він так палко, так пристрасно виступив проти церковного устрою, хоча сам належав до церковників. Він відокремив такі речі як віра, Церква Божа і церковні храми та служителі при храмах. Він виступив проти тих, хто взяв на себе тлумачення Слова Божого як єдино правильного.
Мені дуже близькі переживання й часом обурення, які простежуються у творах Вишенського. У чому ця близькість?..

Читати приклад твору →

Іван Вишенський — видатний полеміст-сатирик давньої української літератури

Іван Вишенський — видатний полеміст-сатирик давньої української літератури
Серед письменників давньої української літератури найвидатнішим полемістом кінця XVI — початку XVII століття був Іван Вишенський. На жаль, біографічних відомостей про цього письменника-полеміста дуже мало: лише те, що був він людиною освіченою, а в 30-35 років постригся в ченці, став монахом-аскетом, переселився у Грецію на Святу гору, на Афон.
На Афоні І...

Читати приклад твору →

Іван Вишенський — видатний український полеміст

Історична доба, в яку жив Іван Вишенський, була складною і суперечливою, а сама постать Івана Вишенського оповита легендами, багато чого з його життя залишається невідомим для нас і, зважаючи на прірву часу, яка розділяє нас із ним, вже таким і залишиться. Саме життя Івана Вишенського викликає багато питань. Він народився в невеличкому містечку Судова Вишня, але точна дата народження та історія дитинства і юнацьких років залишаються прихованими в глибині сторіч...

Читати приклад твору →

Іван Вишенський — історична постать українського письменства

І. Іван Вишенський — письменник-полеміст. (Вершиною української полемічної літератури кінця XVI і першої половини XVII ст. була творчість Івана Вишенського. Він викривав не тільки римсько-католицьких і уніатських владик, а й "вдасть мирскую", польсько-шляхетських і українських гнобителів. До наших днів дійшло мало біографічних відомостей про відомого українського письменника-полеміста. Народився у середині XVI ст. у Судовій Вишні. Багато мандрував світом, відвідував святі місця...

Читати приклад твору →

Іван Вишенсьний, його час і культурна та громадська діяльність

Іван Вишенсьний, його час і культурна та громадська діяльність
I. І. Вишенський — видатний представник полемічної літератури. (І. Вишенський — найвидатніший письменник-полеміст XVI-XVII століть, суворий викривач соціальної несправедливості.)
II. Характеристика епохи часів Івана Вишенського.
1. Життя українського народу під гнітом литовських і польських феодалів. (Постійна боротьба трудящого люду за свою незалежність із татаро-турецькими загарбниками, із литовськими й польськими поневолювачами...

Читати приклад твору →

Козацькі літописи: тематика та значення

Доба давньої української літератури позначилася підвищеним інтересом до історії, певною навіть її романтизацією. І це не дивно, оскільки доба козаччини була чи не найяскравішим періодом української історії, часом піднесення національного духу, історичного розквіту, часом мужніх та прекрасних людей.
Запорозька Січ — феноменальне утворення. Це був осередок вільних та мужніх людей, які самі визначали плин свого життя і мету — служіння своєму народові...

Читати приклад твору →

Полемічність творів Івана Вишенського

Іван Вишенський — трохи загадкова і незвичайна особистість у літературі не тому, що такі скупі відомості про нього лишилися, а тому, що він хоча сам належав до церковників, так палко, так пристрасно виступив проти церковного устрою, де віра в Бога була другорядною. Він у своїх творах розмежував такі речі як віру, Церкву Божу та церковні храми та служителів...

Читати приклад твору →
Дивіться також

Популярні твори автора: