Федькович Юрій — Три як рідні брати

Шкільні твори

Зображення селянської взаємопідтримки у творі "Три як рідні брати"

Ю. Федькович жив і писав на Буковині у той час, коли вона належала Австро-Угорській імперії. Батько майбутнього письменика був управителем поміщицького маєтку, а мати його була простою гуцулкою. Від неї він перейняв любов до рідного народу, повагу до його історії і мови і став першим буковинським письменником, що збагатив українську літературу.
У повісті "Три як рідні брати" відтворене нелегке життя українських селян. Родина головного героя, Івана Шовканюка, залишилася без батька...

Читати приклад твору →

Основна проблематика твору Ю. Федьковича "Три як рідні брати"

Основна проблематика твору Ю. Федьковича "Три як рідні брати"
Юрій Федькович написав понад шістдесят прозових творів, у яких автор порушив проблеми буковинських селян, безправного трудового народу, жовнірів цісарської армії. Він підносив голос протесту проти соціальної і родинної нерівності, возвеличував волелюбство, оспівував гордих і сильних людей.
У повісті "Три як рідні брати" Федькович змалював реалістичні картини рекрутчини та поневірянь жовнірів...

Читати приклад твору →

Повість Ю. Федьковича "Три як рідні брати" — перлина прозової спадщини буковинського Кобзаря

Прозова спадщина Ю. Федьковича налічує понад 60 повістей, новел, оповідань. За тематикою і проблематикою ці твори дуже різноманітні. Велика частина прозової творчості присвячена темі кохання. Тема кохання зображується Ю...

Читати приклад твору →

Трагедія цісарського жовніра (За оповіданням Ю. Федьковича "Три як рідні брати")

З іменем Юрія Федьковича пов'язане не лише зародження на Буковині літератури на народній основі, а й подальше утвердження українського письменства, вихід української літератури на світовий рівень. Вплив Юрія Федьковича на літературний процес Західної України був майже таким само могутнім, як вплив Тараса Шевченка на літературний процес України Східної.
Юрій Федькович прожив досить складне життя. Найкращі роки молодості довелося віддати ненависній цісарській армії...

Читати приклад твору →

Трагічна доля жовніра в цісарській армії в повісті Юрія Федьковича "Три як рідні брати"

Тема жовнірського життя є провідною у творчості Юрія Федьковича. У своїх творах письменник, який сам прослужив у австрійській армії десять виснажливих років, знав думки і прагнення простих солдат, з глибокою художньою силою викривав цісарську вояччину, висловлював справедливий гнів проти цього світу гноблення і насильства.
Автор змальовує гірку долю селян, зневажених, безправних, яких відірвали від рідної сім'ї і силою забрали в армію...

Читати приклад твору →
Дивіться також