Коцюбинський Михайло — Fata Morgana

Шкільні твори

Зображення сільської бідноти і ставлення її до землі в повісті М. Коцюбинського "Fata morgana"

Усе своє життя людина прагне бути щасливою. Вона творить у своїй уяві образ цього щастя. І часто очікування цього великого блага є найкращим, що вона має в житті. У повісті М. Коцюбинського " Fata morgana " цей мотив допомагає типізувати персонажів, бо кожен з них є уособлення певних уявлень про те, що може дати людині відчуття щастя. Недаремно твір має авторський підзаголовок, який ніби конкретизує його жанр: "З сільських настроїв". Прагнення селян до щастя лише виявляє, що їх мрії — це марево...

Читати приклад твору →

Людина і земля в повісті Михайла Коцюбинського "Fata morgana" (1 варіант)

Найвизначнішим твором українського письменника М.М.Коцюбинського є повість "Fata morgana". Письменника завжди хвилювала тема людини на землі, доля трудівника, який біля цієї землі ходить.
"Fata morgana" — це історія духу людського, який наче туманом піднімається з надр землі. І подібний цей туман на хліборобські думи, сподівання і мрії.
Народ ніколи не був для Коцюбинського пасивним "натовпом" чи сліпою стихією. Скоріше він бачив його активним творцем своєї долі...

Читати приклад твору →

Людина і земля в повісті Михайла Коцюбинського "Fata morgana" (2 варіант)

Повість М. Коцюбинського (1864—1913) "Fata morgana" — унікальне явище не лише в українській, а й у світовій літературі. Твір про життя і прагнення селян, в якому показано споконвічні мрії хлібороба про землю, водночас відтворює історію людського духу, суперечність між ним і дійсністю, між ідеальним і матеріальним. Конфлікт людини і довкілля, що особливо загострився на початку XX ст, призвів до незнаного в історії факту — відчуження людини від землі. Цей конфлікт, відображений у творах О...

Читати приклад твору →

Людина і земля в повісті Михайла Коцюбинського "Fata morgana" (3 варіант)

До теми українського села М. Коцюбинський звертався не раз у своїх творах. Тема людини на землі, доля, трудівника, який біля цієї землі ходить, глибоко хвилювала письменника. "Fata morgana" — це історія духу людського, який, наче туман, піднімається з надр землі, коли вона парує під променями сонця, піднімається і снує в повітрі, наче хліборобські думи, сподівання і мрії.
головний герой твору — знедолене селянство, з його болями і кривдами, скупими радощами і примарними надіями на краще життя...

Читати приклад твору →

Людина, земля, всесвіт (за повістю М. Коцюбинського "Fata morgana")

У повісті "Fata morgana" М. Коцюбинський відтворив життя й боротьбу українського селянства під час буржуазно-демократичної революції 1905 року за свої соціальні права, за землю і волю, проти соціальної нерівності в суспільстві. У центрі сюжету повісті — життя сім'ї бідняка Андрія Волика. Уже на початку твору розкривається страшне та важке життя бідної сім'ї. Податки, безземелля, тяжка праця на багатіїв, голодування. Більшість селян були без землі, але всі вони хотіли придбати її...

Читати приклад твору →

Образ землі в повісті М. Коцюбинського "Fata morgana"

Знайомлячись із творчістю того чи іншого письменника, ми пізнаємо характер автора, його світобачення, світорозуміння, вникаємо в індивідуальний
стиль.
Щодо постаті М. Коцюбинського, то значення творчості письменника в тому, що він чітко ставив мету в житті, свій погляд звертав на сутність праці, багато уваги приділяв питанню любові людини до рідної землі...

Читати приклад твору →

Образи селян в повісті "Fata morgana" M. Коцюбинського

Задум повісті "Fata morgana" у М. Коцюбинського виник ще в 1903 році. І в цьому ж таки році він написав І частину, пізніше — другу і визначив жанр —повість. Тема твору — життя українського села. До цієї теми письменник звертався не раз у своїх творах "Ціпов'яз", "Дорогою ціною", "Лялечка".
"Fata morgana" — це історія духу людського, який, наче туман, піднімається з надр землі, коли вона парує під променями сонця. Звідси й підзаголовок твору — "З сільських настроїв"...

Читати приклад твору →

Образи селян в повісті "Fata morgana" M. Коцюбинського (2 варіант)

Михайло Коцюбинський — один з найвидатніших українських письменників дожовтневого періоду. Він написав багато чудових творів, але повість "Fata morgana" — найвищий творчий злет письменника.
У центрі твору історія людської душі з її драмами і катастрофами, людського духу, який, наче туман, піднімається з надр землі, коли вона парує, піднімається і пливе в повітрі, наче хліборобські думи, сподівання і мрії. Ось чому повість має підзаголовок "Із сільських настроїв"...

Читати приклад твору →
Дивіться також