Генріх Гейне — Не знаю, що сталось зо мною... (Лорелей) (аналіз, паспорт твору)

Аналіз твору

Автор. Генріх Гейне (1797-1856) – відомий німецький митець і мислитель, поет і прозаїк, драматург і публіцист.

Збірка. "Книга пісень", видана у 1827 р. (до неї ввійшли найкращі твори 1817-1827 рр.). Сам вірш "Не знаю, що стало зо мною…" містився у третьому розділі збірки – "Знову на батьківщині" (цей розділ був написаний у 1823-1824 рр.).

Літературний рід. Лірика.

Жанр. Балада.

Вид лірики. Інтимна.

Стиль. Романтизм.

Система віршування. Силабо-тонічна.

Елементи ритмотворення. Тристопний амфібрахій (трискладова стопа з наголосом на другому складі); римування перехресне (абаб), рими: 1 і 3 рядки об'єднані жіночою римою, а 2 і 4 – чоловічою; строфа: чотиривірш.

Мотив (тема). Розповідь про казкову красуню, що з'‎являється на скелі над Рейном і своїм співом зачаровує рибалку. Кохання – складне почуття, яке несе страждання й загибель

Художні засоби і прийоми. Епітети: "казка стара", "повітря свіже", "привітний Рейн", "коси її золоті", "дикої пісні"; метафори: "сумує серце моє", "ні сну, ні спокою казка стара не дає", "вечірній промінь грає"; анафора "І косу розчісує ним, і дикої пісні співає".

Провідні образи. Ліричний герой (сумує, йому не дає спокою стара легенда), Лорелей (символ фатального кохання рибалка, символ ілюзорності романтичних мрій), Рейн (символізує плин життя).