Рефрен

Визначення в літературній енциклопедії

Рефрен

Повторення однакових слів чи виразів, віршорядків чи строф у творі з метою звернути на них особливу увагу читачів або (і) підкреслити мелодійність, ритмічність.