Літературна енциклопедія

Словник літературознавчих термінів

  • Реалізм
  • Редакції твору, або Варіанти твору
  • Ремарки
  • Ремінісценція
  • Репліка
  • Ретардація
  • Рефрен
  • Рецензія
  • Речитатив
  • Рима
1 2 3