Літературна енциклопедія

Словник літературознавчих термінів

Сторінка 2 з 34
  • Анафора, або Єдинопочаток
  • Анекдот
  • Антитеза
  • Архаїзми
  • Асиндетон, або Безсполучниковість
  • Асонанс
  • Асоціація українських письменників
  • Аспанфут
  • Астрофічний вірш
  • Афоризми, або Крилаті слова
1 2 3 4 5 6 7