Асонанс

Визначення в літературній енциклопедії

Асонанс

Повторення однакових голосних звуків у рядку або строфі, що надає віршованій мові милозвучності, підсилює її музичність.