Охарактеризуйте ліричного героя вірша "Чари ночі".

Відповідь на контрольне запитання

Ліричний герой Олеся – це людина, що сповідує філософію гедонізму, тобто насолоди від життя, яка уявляється вищим благом. При цьому добро усвідомлюється як те, що дає задоволення, насолоду, а зло – те, що спричиняє страждання. Для ліричного героя цілувати дівчину – означає поєднати в гармонійне ціле фізичне й духовне начала, вимріяний ідеальний та реальний світ. Ліричний герой закликає любити життя, втішатись його красою, цінувати кожну щасливу мить. Тільки в єднанні з природою кохані виявляють свою гармонію, духовну багатогранність.