Прокоментуй, як ти розумієш слова автора про людину: "Сама не літає. А крила має. А крила має!"

Відповідь на контрольне запитання

Сама не літає. А крила має. А крила має! Чому авторка двічі повторює одне речення і друге з них є окличним? З якою інтонацією треба читати цю фразу?

Ці слова з вірша двічі повторюються, бо авторка впевнена у тому, що людина може мати крила, і хоче переконати у цьому і читача. Риторичний оклик А крила має! служить для образного вираження сильного почуття захоплення, віри у сказане. Цю фразу треба читати зі стверджувальною інтонацією.