Наведи приклад художнього паралелізму в поезії та поясни, з якою метою автор використовує цей засіб.

Відповідь на контрольне запитання

Паралелізм – стилістичний прийом паралельного зображення в художній літературі (особливо в поезії) явищ природи і людського життя через їх зіставлення. У вірші "Крила" зіставлено птаха і людину, які можуть літати: птах має крила, а людину окрилюють духовні цінності, почуття, творчість, праця. Прийом паралелізму увиразнює осягнення філософських основ життя, роздуми про смисл людського буття.