Доведіть, що твір Гр. Тютюнника "Дивак" є оповіданням.

Відповідь на контрольне запитання

Твір "Дивак" є оповіданням, бо він прозовий, невеликий за обсягом, у ньому зображено мало подій, кількість персонажів невелика, події відбуваються впродовж одного дня.