Хто оповідач у повісті? Поміркуйте, як змінилося б сприйняття твору, якби оповідачем була інститутка.

Відповідь на контрольне запитання

Оповідач у творі – кріпачка Устина. Вона якнайкраще може передати відчуття і переживання людини, яка є кріпаком. Читач вірить їй, переживає разом з нею, співчуває. Якщо оповідачем була б інститутка, сприйняття твору читачем було б зовсім іншим, він вірив би цьому персонажу, адже головний герой не може бути повністю негативним.