Чому, на вашу думку, твір дістав назву не "Устина", не "Панночка", а саме "Інститутка"?

Відповідь на контрольне запитання

Назва твору звучить як іронія над панночкою, якій навчання ніякої користі не принесло. Образ інститутки навмисне спрощений, схематизований. У творі не названо її імені, вона не зображена як індивідуальність. Перед нами втілення всіх найгірших рис, які могли бути притаманними кріпосникам. Письменниця прагнула зобразити типовий негативний образ, який би викликав відразу в читачів, змушував замислитись над згубністю такого соціального явища, як кріпацтво.