Розкажіть історію написання та видання повісті Марка Вовчка "Інститутка".

Відповідь на контрольне запитання

Марко Вовчок почала писати повість ще в Немирові в 1858 році на основі спостережень життя та побуту в панських маєтках. Письменниця завершила її наступного року в Петербурзі. Перша назва цього твору – "Панночка". Повість у перекладі І. Тургенєва вперше була надрукована в журналі "Отечественные записки" 1860 р. Її український варіант з'явився в журналі "Основа" 1862 р. з посвятою Т. Шевченку.