У багатьох творах на історичну тему українців змальовано тільки позитивно, а ворогів – негативно. Чи дотримується А. Чайковський такого зображення?

Відповідь на контрольне запитання

У повісті ворогами виступають татари, та не всіх їх письменник зображує негативно. З рук Карима Павлусь потрапив до татар-крамарів. Старий купець Сулейман-ефенді ставився до Павлуся добре, хлопець призвичаївся до нього, вивчив татарську мову. Також позитивно зображено татарина Девлет-гірея, який дотримує обіцянку і дає Павлусеві, його сестрі і Остапу Швидкому волю.