Що таке кульмінація як сюжетний елемент художнього твору? Визначивши кульмінаційні моменти ІV та V частин повісті, стисло перекажіть їх

Відповідь на контрольне запитання

Кульмінація в літературному творі — найбільш напружений момент у розвитку дії, вирішальний, переломний момент у взаєминах, зіткненнях літературних героїв або між героєм і обставинами. У кульмінації розкривається гострота конфлікту, описаного в сюжеті твору. У ІV частині повісті кульмінацією є смерть Остапа Тріски (козак мав тяжкі поранення, дід Панас порався біля нього, Андрій Недоля і Остап прощаються), а у V частині — як Степан і його сини не знаходять між спасівчанами Ганнусі.