Як ви думаєте, чому Планетник любив людей, хоча вони його ображали?

Відповідь на контрольне запитання

Він був надзвичайно добрим, умів прощати зло.