Яка тема поеми І. Франка "Мойсей"?

Відповідь на контрольне запитання

Роздуми про долю українського народу, його минуле й майбутнє, історичне призначення і місце серед інших народів.

"Основною темою поеми, — писав І. Франко, — я зробив смерть Мойсея як пророка, непризнаного своїм народом. Ця тема в такій формі не біблійна, а моя власна, хоч і основана на біблійнім оповіданні".