У чому виявилося новаторство Котляревського у п'єсі "Наталка Полтавка"?

Відповідь на контрольне запитання

Твір написаний розмовною народною мовою. Їй притаманні використання народних прислів'їв і приказок, слів у зменшено-пестливій формі.

Котляревський не тільки зображує персонажів як представників різних соціальних прошарків, а й показує їхній внутрішній світ.

Автор зосереджує увагу передусім на долі людей, а не на піснях і танцях. Побудований твір на народній основі, має концентричну будову.