Визначте тематику соціально-психологічних новел Коцюбинського

Відповідь на контрольне запитання

У більшості новел зображено події часів революції 1905 p., а основна увага приділяється розкриттю настроїв представників різних соціальних верств, які мали різні соціально-політичні переконання.