Чим творчість Панаса Мирного була небезпечною для самодержавства?

Відповідь на контрольне запитання

Панаса Мирного недарма називали співцем горя народного. Він дуже добре знав життя трудящих царської Росії. Хоча кріпацтво тоді вже було скасоване, але у світі, як і раніше, панували багатії й тяжко бідував трудовий народ. Завдання своєї літературної діяльності Панас Мирний бачив у служінні рідному краю. У своїх творах він нещадно викривав основи буржуазно-поміщицького ладу, був пристрасним захисником інтересів трудівників, глибоко переконаний у неминучості торжества справедливості. Тим-то й була страшною для самодержавства творчість письменника.