Мирний Панас

Шкільні твори про життя та творчість

Доповідь про письменника

Панас Якович Рудченко (літературний псевдонім — Панас Мирний) народився 1 травня 1849 р. у м. Миргороді на Полтавщині в сім'ї чиновника. Навчався в Миргородському та Гадяцькому повітовому училищах. Не маючи можливостей продовжувати систематичне навчання, наполегливо займався самоосвітою. Служив у повітових канцеляріях Гадяча, Прилук, Миргорода. 1871 р. оселився в Полтаві, де провів решту життя. Працював у казначействі та казенній палаті, після 1917 р. — у губфінвідділі...

Читати приклад твору →

Еволюція творчої манери Панаса Мирного

Панас Мирний — це унікальна, різносторонньо обдарована особистість, він писав і малі прозові твори, і психологічний роман, є в нього і драматургічні твори, і поезії, а також переклади. За сімдесят один рік життя він розглянув багато життєвих тем і проблем, за що і вдячні справжньому митцю слова читачі.
Еволюція жанру у творчості Панаса Мирного розпочалась у містах Полтавщини, де він займався фольклористичною діяльністю...

Читати приклад твору →

Між службою і покликанням (життєвий і творчий шлях Панаса Мирного)

Моє невеличке серце ще змалечку пестила любов до тебе, мій обездолений краю.
Панас Мирний
В українському літературному процесі 70—90-х років XIX століття Панасу Мирному належить одне з найпочесніших місць. Видатний письменник-реаліст, автор злободенних новаторських за змістом і формою прозових та драматичних творів, він нещадно викривав основи буржуазно-поміщицького ладу, пристрасно захищав інтереси скривджених і поневолених трудівників...

Читати приклад твору →

Образ чоловіка у прозі Панаса Мирного

Неперевершений талант Панаса Мирного душевного аналізу у поєднанні з його знанням побуту народу велику користь приніс у вивченні народного життя і типів народного середовища.
Письменник схильний до змалювання різнохарактерних героїв у різних ситуаціях і оточенні. Щоправда, ми звернули увагу лише на героїв-чоловіків, характеристика яких теж не відзначається однотипністю...

Читати приклад твору →

Панас Мирний — корифей української прози

Панас Мирний — корифей української прози
I. Панас Мирний — суворий літописець епохи. (Основоположник українського соціально-психологічного роману і повісті. У творах письменника глибоко відображене життя і боротьба українського народу проти несправедливого суспільного ладу.)
II. "Свіжий і сильний талант" письменника.
1. Доробок "малої прози" Панаса Мирного. (Новели "Сон", "Серед степів", "Лови", "Дурниця", "Казка про Правду і Кривду".)
2...

Читати приклад твору →

Панас Мирний — корифей української прози (2 варіант)

Постать Панаса Мирного захоплює духовною силою і цільністю, непохитністю і постійністю в своїх переконаннях. Його творчість — ціла епоха в історії української літератури. Під його пером проза здійснила перехід від "селянської оповіді" до романів із соціально-психологічним осердям.
Народився майбутній письменник 13 травня 1849 р. в Миргороді. У його розвитку й становленні як людини, громадянина, митця величезна роль належить старшому братові...

Читати приклад твору →

Панас Мирний — корифей української прози (3 варіант)

З великої часової відстані ми бачимо, що без постаті Панаса Мирного, його літературного внеску не можна навіть у найкоротшому викладі розкрити історію української літератури. Він назавжди став одним із корифеїв, основоположником українського соціально-психологічного роману й повісті.
Уперше твори Панаса Мирного побачили світ на початку 70-х років XIX століття. Саме цим псевдонімом був підписаний вірш "Україні", опублікований у львівському журналі "Правда"...

Читати приклад твору →
Дивіться також