Контрольні запитання — Про теорію літератури

Тематично-літературні запитання

Сторінка 5 з 7
  • Що таке елегія?
  • Що таке модернізм?
  • Що таке силабічний вірш?
  • Що таке художній опис?
  • Як виникла алегорія? У чому її сутність? Чим вона відмінна від метафори?
  • Як клаузула співвідноситься з римою?
  • Як пов'язаний класицизм з античністю?
  • Як поділяються рими за звуковим значенням?
  • Як правильно говорити: "сюжет і композиція" чи "сюжетно-композиційна єдність"?
  • Як розвивався жанр роману?
1 2 3 4 5 6 7