Що таке силабічний вірш?

Відповідь на контрольне запитання

Повторення однакової кількості складів у віршовому рядку, тобто рівноскладовість,— головна ознака силабічного вірша. Наприклад:

Что мні ділать, я не знаю,

А безвістно погибаю:

Забріол в ліси непроходні.

В страни гладні і безводні;

Атамани і гетьмани.

Попал я в ваші обмани.

Ф. Прокопович

Наведений уривок з поезії "Запорожець кающийся" написаний 8-складовим віршем. Найбільш поширений в українській поезії 11-складовий і 13-складовий вірш з цезурою (паузою) після шостого або сьомого складу. Так, ода "Епінікіон" ("Пісня перемоги") Ф. Прокоповича — це 13-складовий вірш з цезурою (умовне позначення цезу-ри//) після 7 складу:

Кое убо торжество,// кий лик будет равний

Сей побіді? Тебі же, // монархо державний,

Что в дар твоя Росія // принесет і кія

Возпоєт пісні? Ібо // побідити свія

Коїм-либо образом // дивно би всім діло.

Було, яко в повістєх // славимого зіло.

Розташування наголошених складів у силабічних віршах не відіграє суттєвої ролі. Проте і в них є постійні наголоси, які стоять у визначеному місці,— в кінці вірша і перед цезурою. Це так звані акцентні константи. Однак вони не основна, а вторинна ознака. В українській силабіці обов'язкова рима, як правило, парна, жіноча (знаю — погибаю, непроходні—безводні).

Отже, рівноскладовість, наявність цезури, парного римування, здебільшого жіночих рим, акцентних констант — найхарактерніші ознаки силабічного вірша.