Контрольні запитання — Про теорію літератури

Тематично-літературні запитання

Сторінка 4 з 7
  • Чим епітет відрізняється від логічного означення?
  • Чим зумовлене перейменування в художньому творі?
  • Чим різняться гумор, іронія, сарказм?
  • Чим різняться метафора і метонімія?
  • Чому сюжет називають вікном у художній світ твору?
  • Що вивчає поетика?
  • Що є основою і рушійною силою сюжету?
  • Що лежить в основі понять "літературний напрям", "літературна течія"?
  • Що лежить в основі психологічного паралелізму?
  • Що називається притчею?
1 2 3 4 5 6 7