Чим різняться метафора і метонімія?

Відповідь на контрольне запитання

У метафорі слова поєднуються між собою за принципом схожості, а в метонімії — за принципом логічної залежності. Метафору можна перетворити на порівняння, а метонімію — ні, її можна лише доповнити. Наприклад, вираз "сніг грає на сонці самоцвітами" легко трансформується у порівняння — "сніг грає на сонці, як самоцвіти".

На відміну від метафори, що здатна зближувати, на перший погляд, найвіддаленіші поняття, предмети, явища, метонімія ґрунтується лише на тих зв'язках, які існують у реальності. Саме в цьому і полягає сила її впливу на читача: вона творить ефект його присутності в художньому світі.

Ну от і все. Б'є барабані

Мовчить юрба. Завмер майдан.

А. Малишко

Поділ розсипавсь при воді,

і торгував, і сонно метушився.

П. Тичина

Отже, в основі метафори лежить ототожнення схожих явищ, а в основі метонімії — заміна понять, між якими існують тісні зв'язки.