У чому, на вашу думку, полягає особливість авторських ремарок, поданих Шоу? Чим вони відрізняються від ремарок Ібсена?

Відповідь на контрольне запитання

Шоу надає особливої ролі ремаркам, розміщує у своїх п'єсах коментарі, розлогі передмови й післямови, не властиві драматичним творам. У "Пігмаліоні" його ремарки є значно більшими за обсягом за звичні для читача. Шоу нарікав на те, що "письмове мистецтво… зовсім безпорадне, коли треба передати інтонацію… існує п'ятдесят способів сказати "так", п'ятсот способів сказати "ні" й лише один спосіб це написати". Тому в ремарках, крім докладного опису місця дії, зовнішності персонажів, їхньої характеристики, він також давав поради, яким тоном має вимовлятися репліка. Тож такі ремарки він використав для акторів і постановників, аби забезпечити якнайточніше відображення на сцені авторського задуму.