Зверніть увагу на те, з яких двох англійських слів утворено прізвище Елізи (в оригіналі — Doolittle). Як з огляду на це можна розшифрувати значення прізвища дівчини?

Відповідь на контрольне запитання

Прізвище героїні досить красномовне. У тексті оригіналу воно пишеться "Doolittle". Це слово складається з двох загальновживаних в англійській мові слів: "do" – робити (основне значення) і "little" – маленький. Тобто прізвище Елізи можна прочитати приблизно в такому значенні: "робити мало", або "мало зроблене", або таке, що "потребує доробки". Якщо врахувати все те, що відбувається з героїнею під час розвитку у п'єсі подальших подій, то можна зробити таке припущення: уже самим прізвищем героїні Шоу начебто натякає на те, що Еліза є людиною, яка "потребує доробки", тобто позитивного впливу з метою вдосконалення. Крім того, англійське дієслово "do" вживається також у значенні "відповідати", "годитися". Тоді прізвище героїні сприймається як "відповідає мало", "годиться мало". Що, можливо, слід було б розцінити як вказівку на невідповідність особистості (або особистісних потенцій) героїні тій ролі, яка їй відведена життям на початку дії п'єси, – ролі простої квіткарки. Отже, у такій "розшифровці" прізвища героїні можна вбачати певний натяк на те, що з нею має трапитись у п'єсі, оскільки, якщо людина "мало відповідає" тому становищу, яке вона займає в житті, це становище мас змінитися.