Поміркуйте, чи схожі стосунки Гіггінса й Елізи на стосунки міфологічних Пігмаліона і Галатеї. Обґрунтуйте відповідь.

Відповідь на контрольне запитання

У п'єсі "Пігмаліон" Шоу використав міф про Пігмаліона, перенісши його в обстановку сучасного йому Лондона. Парадоксаліст не міг залишити міф недоторканим. Якщо Галатея, яка ожила, була втіленою покірністю й коханням, то Галатея Шоу піднімає бунт проти свого творця; якщо Пігмаліон і Галатея античності вступають у шлюб, то герої Шоу в жодному разі не мають вступати у шлюб.